kyrkoguider i Linköpings stift
producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Mjölby kommun

kyrkoguiden
Linköpings stift

lista

Normlösa kyrka



(Se en film om kyrkan)



Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister
Pdf: ”Normlösa kyrka”. Gunnar Lindqvist. Linköpings stifts kyrkobeskrivningskommitté. ISBN 978-91-7962-161-9
Häfte: ”Normlösa kyrka - Minnesskrift vid återinvigningen den 30 maj 1943”. Gerhard Frankmar.
Häfte: ”Normlösa kyrka”. Gunnar Lindqvist. ISBN 978-91-7962-161-9
Bok: ”Sven Gustaf Lindblom - en gammal kalmarmålare”. Manne Hofrén. ISSN 0283-8184

Gps: 58.4162,152284


Stacks Image 262134