kyrkor i Linköpings stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Ödeshögs kommun

kyrkor
Linköpings stift

lista

Röks kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Pdf: ”Röks kyrka - Kulturhistorisk inventering”. Östergötlands länsmuseum delrapport 2004. Anna Lindqvist vid Östergötlands länsmuseum.
Skylt: ”Altarskåpet i Rök”. Östergötlands museum & Svenska kyrkan Linköpings stift.

Gps: 58.2953,14.7755


Stacks Image 262170