kyrkor i Linköpings stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Boxholms kommun

kyrkor
Linköpings stift

lista

Åsbo kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Pdf: ”Åsbo kyrka - Kulturhistorisk inventering”. Östergötlands länsmuseum delrapport 2006. Jessica Åkeson vid Östergötlands länsmuseum.
Informationsblad: ”Åsbo kyrka - en kort beskrivning”. Anette Vibeke.

Gps: 58.2403,15.1087


Stacks Image 262258