kyrkor i Linköpings stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Nässjö kommun

kyrkor
Linköpings stift

lista

Flisby kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Pdf: ”Flisby kyrka - antikvarisk rapport”. Jönköpings Läns Museum 2013. Margareta Olsson och Anders Franzén.
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 2” . Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-1-1

Gps: 57.7610,14.8420


Stacks Image 262145