kyrkor i Linköpings stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Eksjö kommun

kyrkor
Linköpings stift

lista

Hults kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 2” . Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-1-1
Bok: ”Medeltidens kyrkor i Vedbo, Vista, Tveta och Jönköpings medeltida stad”. Stig Lundh 2015. ISBN 978-91-7527-100-2
Pdf: ”Hults kyrkogård - Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning”. Jonas Haas 2006. Jönköpings Läns Museum.
Pdf: ”Hults kyrka - Kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Mattias Sörensen 2007. Jönköpings Läns Museum.

_______________________


Hör om kulturgravar på kyrkogården
(öppnar i nytt fönster)

Gps: 57.6315,15.12229

Stacks Image 262128