Stacks Image 262032

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Mjölby kommun
Vårfrukyrkan Skänninge

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista
Vårfrukyrkan Skänninge

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Folkungabygdens pastorat.
Organist: Fredrik Alf.

Källor:
Pdf: ”
Vårfrukyrkan - kulturhistorisk inventering”. Östergötlands Länsmuseum 2005. Anna Lindqvist.
Häfte: ”Vårfrukyrkans gravstenar och epitafier berättar”. Karin & Gunnar Rörby 1994.
Häfte: ”Skänninge Vårfrukyrka”. 1989.
Webb: Folkungabygdens pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 58.3948,15.0866

Stacks Image 262020