kyrkor i Linköpings stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Mjölby kommun

kyrkor
Linköpings stift

lista

Herrberga kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Pdf: ”Herrberga kyrka - Kulturhistorisk inventering”. Anita Löfgren Ek Östergötlands länsmuseum 2005.
Häfte: ”Herrberga kyrka”. 1984.
Bok: ”Pehr Hörberg”. Bengt Cnattingius 1937.

Gps: 58.3844,15.1980

Stacks Image 262088