Stacks Image 262140

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Mjölby kommun

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista

Hogstads kyrka


Framtagen av Smedberg Produktion AB för Folkungabygdens pastorat.

Källor:
Pdf: ”Hogstads kyrka”. Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2005.
Folder: ”Hogstads kyrka” Folke Odenbring 1993. ISBN 91-7962-051-5


Gps: 58.3336,15.0250

Stacks Image 262128