Stacks Image 262106

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Mjölby kommun
Järstad kyrka

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista
Järstad kyrka

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Folkungabygdens pastorat.

Källor:
Pdf: ”Järstad kyrka - kyrkoinventering”. Rikard Hedvall. ISBN 978 91 7962 149 X
Häfte: ”Järstad kyrka”. Rikard Hedvall 2013.

Gps: 58.3915,15.1670

Stacks Image 262094