kyrkor i Linköpings stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Mjölby kommun

kyrkor
Linköpings stift

lista

Järstad kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Pdf: ”Järstad kyrka - kyrkoinventering”. Rikard Hedvall. ISBN 978 91 7962 149 X
Häfte: ”Järstad kyrka”. Rikard Hedvall 2013.

Gps: 58.3915,15.1670

Stacks Image 262094