Stacks Image 262106

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Mjölby kommun

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista

Järstad kyrka


Framtagen av Smedberg Produktion AB för Folkungabygdens pastorat.

Källor:
Pdf: ”Järstad kyrka - kyrkoinventering”. Rikard Hedvall. ISBN 978 91 7962 149 X
Häfte: ”Järstad kyrka”. Rikard Hedvall 2013.


Gps: 58.3915,15.1670

Stacks Image 262094