kyrkor i Linköpings stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Mjölby kommun

kyrkor
Linköpings stift

lista

Normlösa kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.(Se en film om kyrkan)Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister
Pdf: ”Normlösa kyrka”. Gunnar Lindqvist. Linköpings stifts kyrkobeskrivningskommitté. ISBN 978-91-7962-161-9
Häfte: ”Normlösa kyrka - Minnesskrift vid återinvigningen den 30 maj 1943”. Gerhard Frankmar.
Häfte: ”Normlösa kyrka”. Gunnar Lindqvist. ISBN 978-91-7962-161-9
Bok: ”Sven Gustaf Lindblom - en gammal kalmarmålare”. Manne Hofrén. ISSN 0283-8184

Gps: 58.4162,152284

Stacks Image 262134