Stacks Image 262146

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Mjölby kommun
Normlösa kyrka

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista
Normlösa kyrka

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Folkungabygdens pastorat.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Normlösa kyrka”. Gunnar Lindqvist. Linköpings stifts kyrkobeskrivningskommitté. ISBN 978-91-7962-161-9
Häfte: ”Normlösa kyrka - Minnesskrift vid återinvigningen den 30 maj 1943”. Gerhard Frankmar.
Häfte: ”Normlösa kyrka”. Gunnar Lindqvist. ISBN 978-91-7962-161-9
Bok: ”Sven Gustaf Lindblom - en gammal kalmarmålare”. Manne Hofrén. ISSN 0283-8184

Gps: 58.4162,152284

Stacks Image 262134