kyrkor i Linköpings stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Ödeshögs kommun

kyrkor
Linköpings stift

lista

Svanshals kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Pdf: ”Svanhals kyrka - Kulturhistorisk inventering”. Östergötlands länsmuseum delrapport 2004. Anna Lindqvist för Östergötlands länsmuseum.
Folder: ”Svanshals kyrka”

Gps: 58.3251,14.8039

Stacks Image 262212