kyrkor i Linköpings stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Mjölby kommun

kyrkor
Linköpings stift

lista

Sya kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Folkungabygdens pastorat.
Pdf: ”Sya kyrka - kulturhistorisk inventering”. Anita Löfgren Ek Östergötlands länsmuseum 2005.
Folder: ”Sya kyrka”. 1970.

Gps: 58.3361,15.2271

Stacks Image 262214