Stacks Image 261985

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Mjölby kommun

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista

Väderstads kyrka


Framtagen av Smedberg Produktion AB för Folkungabygdens pastorat.

Källor:
Webb: Folkungabygdens pastorat.
Pdf: ”Väderstads kyrka - kulturhistorisk inventering”. Anna Lindqvist Östergötlands länsmuseum 2005.

Gps: 58.3131,14.9257

Stacks Image 261973