Stacks Image 262270

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Boxholms kommun

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista

Åsbo kyrka


Framtagen av Smedberg Produktion AB för Folkungabygdens pastorat.

Källor:
Pdf: ”Åsbo kyrka - Kulturhistorisk inventering”. Östergötlands länsmuseum delrapport 2006. Jessica Åkeson vid Östergötlands länsmuseum.
Informationsblad: ”Åsbo kyrka - en kort beskrivning”. Anette Vibeke.

Gps: 58.2403,15.1087

Stacks Image 262258