Stacks Image 261965

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Mjölby kommun
Östra Tollstads kyrka

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista
Östra Tollstads kyrka

En stenkyrka uppfördes i Östra Tollstads under 1100-talet eller tidigt 1200-tal. Denna kyrkan revs i mitten av 1880-talet och den nuvarande kyrkan uppfördes 250 meter sydväst om den gamla kyrkan, men kyrkogården är i fortsatt bruk.

Redan i slutet av 1760-talet började man diskutera byggandet av en ny kyrka. Det var då tänkt att den skulle bli gemensam för Östra Tollstad och annexförsamlingen Sya, men snart ändrades detta och de båda församlingarna planerade för varsin ny kyrka.
Diskussionerna drog ut på tiden, och det var framför allt frågan om var kyrka skulle ligga som var den stora stötestenen.
Ritningarna till en ny kyrka utfördes av arkitekt Fredrik Reinhold Ekberg och de godkändes år 1884. Ekberg ritade bland annat kyrkor till några församlingar i norra delen av Sverige.
De tidigaste ritningarna stämmer dock inte med hur kyrkan sedan byggdes. Av okänd anledning ”spegelvändes” kyrkan, vilket kan ha berott på det slutliga valet av plats. Den nya kyrkan lades inte som brukligt med koret i öster, utan fick sin placering med koret i huvudsak mot norr.

När kyrkan byggdes i mitten av 1880-talet revs den medeltida kyrkan, som då visade sig vara i mycket bättre skick än vad som hade sagts. I samband med rivningen skulle de gamla inventarierna säljas. Kyrkoherde Melin skrev till ”löjtnanten” Anton Ridderstad vid Östgötha Museum och bad honom komma till Östra Tollstad för att bestämma vad som ”kan och får försäljas eller icke samt bestämma priset för det försäljbara”.
Kyrkostämman hade dessutom beslutat att vad som inte kunde försäljas skulle överlämnas till museet.

Det finns inget känt fotografi av den gamla kyrkan, men denna teckning visar hur den såg ut.

Den nya kyrkan har genomgått flera renoveringar, bland annat 1928 efter ritningar upprättade av arkitekt Erik Fant, som vid den hr tiden anlitades för många kyrkorestaureringar. Eftersom arbetsbelastningen var hög övertags hans arbete i Östra Tollstad av ingenjör J Jonsson.

Under andra halvan av 1950-talet genomfördes en del större förändringar under ledning av arkitekten och professorn Erik Lundberg, något som ännu idag präglar kyrkorummet.

Altartavlan med motivet Jesu födelse är målad 1813 av Pehr Hörberg. Han gjorde direkt därefter en tavla med samma motiv och komposition, men i mindre format för Högsjö brukskyrka i Södermanland. Året efter gjorde han åter en tavla med samma motiv för Skärstads kyrka i Småland, men denna tavla finns sedan 1820 i Linköpings stift, närmare bestämt i Kisa kyrka.
Pehr Hörberg var beundrad av konstnärskollegor. Bland annat den i Tyskland verksamme svenske konstnären Bengt Nordenberg skrev en gång: ”Hörberg var född till en stor man men blev det icke, men att så bra tänka och komponera som han har ännu ingen swensk gjort”.
Och Växjöbiskopen Esaias Tegnér sa om Hörberg och den stora tavla han målade till Virestads kyrka i södra Småland: ”Den berömde konstnären som målat tavlan är född bland er, och I kunnen vara stolta däröver. Ehuru han ej var annat än en ringa lantman, är dock landet fullt av hans ära; ty Gud hade rört honom med sin ande och förunnat honom den gåvan att i en levande bild för ögat framställa det heliga och fästa och kvarhålla det förflutna i oförgängliga färger.” När det gäller tavlan här i Östra Tollstads kyrka har Pehr Hörberg själv noterats att den betalades och skänktes av handelsmannen herr A.H. vilket står för Anders Hallén i Linköping.

På ena långhusväggen hänger ett altarskåp från 1400-talet.

Dopfunten av trä är från 1948.

Läktarorgeln tillverkades 1886 av Carl Elfström i Småländska Ljungby.
Kororgeln kom på plats 1985 och är byggd av Mårtenssons i Lund.

På kyrkogården ligger etnografin och författaren Bengt Danielsson begravd. Han deltog bland annat 1947 i norrmannen Tor Heyerdals Kon-Tiki-expedition, men är här i Sverige också bland annat känd för boken och TV-serien "Villervalle i Söderhavet" som gick på SVT på 1960-talet. Bengt Danielssons far växte upp på en gård i Östra Tollestad, men själv bodde han aldrig här utan bland annat Kolmården, Stockholm och framför allt på Tahiti.
Stacks Image 261953