Stacks Image 262210

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Vadstena kommun
Nässja kyrka

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista
Nässja kyrka

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Vadstena & Dals församlingar.

Källor:
Pdf: ”Nässja kyrka. Kulturhistorisk inventering”. Östergötlands länsmuseum Anna Lindqvist 2005.
Pdf: ”Nässja kyrkogård. Kulturhistorisk kyrkogårdsinventering”. Östergötlands länsmuseum Anita Löfgren Ek 2002.