Stacks Image 262210

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Vadstena kommun

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista

Nässja kyrka


Framtagen av Smedberg Produktion AB för Vadstena & Dals församlingar.

Källor:
Pdf: ”Nässja kyrka. Kulturhistorisk inventering”. Östergötlands länsmuseum Anna Lindqvist 2005.
Pdf: ”Nässja kyrkogård. Kulturhistorisk kyrkogårdsinventering”. Östergötlands länsmuseum Anita Löfgren Ek 2002.


Gps: 58.4636,14.8084

Stacks Image 262220