Stacks Image 262004
Stacks Image 262000

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Ödeshögs kommun

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista

Alvastra klosterruin

Framtagen av Smedberg Produktion AB.
Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Bengans historiesidor.
Webb: Visit Östergotland.
Webb: Länsstyrelsen Östergötland.
Webb: ”Klostret vid Vättern”. Sven Rosborn. 13 mars 2001. Populär Historia.

Gps: 58.2968, 14.6585