Stacks Image 262064
Stacks Image 262049

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Eksjö kommun

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista

Bellö kyrka


Framtagen av Smedberg Produktion AB för Södra Vedbo pastorat.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Ingatorp-Bellö församling.
Bok: ”Medeltidens kyrkor i Vedbo, Vista, Tveta och Jönköpings medeltida stad”. Stig Lundh 2015. ISBN 978-91-7527-100-2
Pdf: ”Bellö kyrka. Kulturhistorisk karaktärisering”: Jönköpings Läns Museum Jonas Haas 2005.
Bok: ”Våra kyrkor och griftegårdar i ord och bild”. 1924.