Stacks Image 262144

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Eksjö kommun
Hässleby kyrka Mariannelund

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista
Hässleby kyrka Mariannelund

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Södra Vedbo pastorat.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Hässleby-Ingatorps församlingsområde.
Pdf: ”Hässleby kyrka. Kulturhistorisk karaktärisering”. Jönköpings läns museum Jonas Haas 2005.
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län del 2”. Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-1-1
Bok: ”Medeltidens kyrkor i Vedbo, Vista, Tveta och Jönköpings medeltida stad”. Stig Lundh 2015. ISBN 978-91-7527-100-2
Bok: ”Våra kyrkor och griftegårdar i ord och bild”. 1924.