Stacks Image 262106

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Eksjö kommun
Kråkshults kyrka

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista
Kråkshults kyrka

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Södra Vedbo pastorat.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Hässleby-Ingastorps församling.
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 2” . Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-1-1
Bok: ”Hembygd på höglandet. Del 1”. Kråkshults hembygdsförening.
Pdf: ”Kråkshults kyrka. Kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Jönköpings Läns Museum Jonas Haas 2006.