Stacks Image 262183

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Eksjö kommun
Mellby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista
Mellby kyrka

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Södra Vedbo pastorat.

Källor:
Webb: Eksjö församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Mellby kyrka - Kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Jönköpings läns museum Jonas Haas 2006.

Gps: 58.2517,15.0461

Stacks Image 262167