Stacks Image 262166

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Nässjö kommun
Flisby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista
Flisby kyrka

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Södra Vedbo pastorat.

Källor:
Pdf: ”Flisby kyrka - antikvarisk rapport”. Jönköpings Läns Museum 2013. Margareta Olsson och Anders Franzén.
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 2” . Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-1-1

Gps: 57.7610,14.8420

Stacks Image 262145