Stacks Image 262148

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Eksjö kommun
Hults kyrka

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista
Hults kyrka

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Södra Vedbo pastorat.

Källor:
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 2” . Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-1-1
Bok: ”Medeltidens kyrkor i Vedbo, Vista, Tveta och Jönköpings medeltida stad”. Stig Lundh 2015. ISBN 978-91-7527-100-2
Pdf: ”Hults kyrkogård - Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning”. Jonas Haas 2006. Jönköpings Läns Museum.
Pdf: ”Hults kyrka - Kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Mattias Sörensen 2007. Jönköpings Läns Museum.