Stacks Image 262154

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Nässjö kommun
Norra Solberga kyrka

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista
Norra Solberga kyrka

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Södra Vedbo pastorat.

Källor:
Pdf: ”Norra Solberga nya kyrka - Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning”. Jönköpings Läns Museum 2006. Jonas Haas.
Häfte: ”Norra Solberga kyrkor”. Harald Anneli 1987.
Häfte: ”Norra Solberga kyrkor”. Robin Gullbrandsson 2016. ISBN 978-91-7962-162-7
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 2” . Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-1-1

Gps: 58.4162,152284

Stacks Image 262145