Stacks Image 262276

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Eksjö kommun
Sankt Lars kapell Eksjö

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista
Sank Lars kapell Eksjö

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Södra Vedbo pastorat.

Källor:
Folder: ”St Lars kapell” Eksjö församling.
Pdf: ”Sankt Lars kapell Eksjö”. Byggnadsvårdsrapport 2005:20 Jönköpings Länsmuseum Jonas Haas.

Gps: 57.6729,14.9689

Stacks Image 262307