Stacks Image 262067

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Vadstena kommun
Vadstena klosterkyrka

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista
Vadstena klosterkyrka

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Vadstena & Dals församlingar.

Källor:
Webb: Vadstena och Dals församlingar.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Vadstena klosterkyrka. 1 Kyrkobyggnaden. Sveriges kyrkor Östergötland”. Iwar Andersson 1991.
Bok: ”Vadstena klosterkyrka. 2 Inredning. Sveriges kyrkor Östergötland”. Aron Andersson 1983.
Bok: ”Vadstena klosterkyrka. 3 Gravminnen. Sveriges kyrkor Östergötland”. Robert Bennett 1985.
Pdf: ”
Vadstena klosterkyrka - kulturhistorisk inventering”. Östergötlands Länsmuseum 2005. Anna Lindqvist.

Gps: 58.4508,14.8914

Stacks Image 262077