Stacks Image 262029

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Vadstena kommun
Örberga kyrka

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista
Örberga kyrka

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Vadstena & Dals församlingar.
Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Folder: Örberga kyrka2011. ISBN 978-91-7962-140-6
Pdf: ”Örberga kyrka - kulturhistorisk inventering”. Östergötlands Länsmuseum 2005. Anna Lindqvist.
Pdf: ”Örberga kyrka - tidigkristna gravmonument, gravar och ett medeltida hus på kyrkogården”. Rikard Hedvall Riksantikvarieämbetet 2014.