Stacks Image 262014

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Mjölby kommun
Appuna kyrka

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista
Appuna kyrka

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Folkungabygdens pastorat.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: Appuna kyrka. Kulturhistorisk inventering”. Östergötlands Länsmuseum 2005. Anna Lindqvist.
Häfte: ”Appuna kyrka”. 1987.

Gps: 58.3426,14.9613

Stacks Image 262002