Stacks Image 262029
Stacks Image 262014

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Mjölby kommun

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista

Appuna kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Folkungabygdens pastorat.
Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: Appuna kyrka- Kulturhistorisk inventering”. Östergötlands Länsmuseum 2005. Anna Lindqvist.
Häfte: ”Appuna kyrka”. 1987.

Gps: 58.3426,14.9613

Stacks Image 262002