Stacks Image 262060
Stacks Image 262045

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Boxholms kommun

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista

Blåviks kyrka


Framtagen av Smedberg Produktion AB för Folkungabygdens pastorat.

Källor:
Webb: Folkungabygdes pastorat.
Pdf: ”Blåviks kyrka - kulturhistorisk rapport”. Östergötlands Länsmuseum 2006. Jessica Åkeson.


Gps: 58.0600,15.0621

Stacks Image 262033