Stacks Image 262045

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Boxholms kommun
Blåviks kyrka

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista
Blåviks kyrka

De första allmänna gudstjänsterna i den då nybildade församlingen Blåvik hölls under de första åren i slutet av 1850-talet på Blåviks gård.

Den nybildade församlingen var fattig men fick god ekonomisk hjälp av fältkamrer Bergman som var ägare till Liljeholmens gård. Han donerade mark till kyrka och kyrkogård, pengar till kyrkobygget samt skänkte hemmanet Kopparhult som prästbostad.

Ritningar till den nya kyrkan låg färdiga 1868 men vem som ritat vet vi inte då namnteckningen inte har kunnat tydas. Ritningarna överensstämmer med den befintliga kyrkan, bortsett från att istället för torn finns på ritningarna en klockstapel, och att fasaderna är utformade i panelkonstruktion. Troligen är det byggmästaren Gustaf Adolf Engstrand från Boxholms bruk som har påverkat bygget genom en tornbyggnad vid den södra gaveln samt genom att utföra fasaden i puts i stället för panel.

Grunden lades 1870 och tre år senare kunde kyrkan invigas.

Kyrkan har koret i norr, sakristia i öster, vapenhus i väster och torn i söder. Den annorlunda orienteringen beror förmodligen på att på detta sätt kan korets sammanhängande fönster fånga in den vackra sjöutsikten.

Kyrkan fick en enkel inredning som ännu finns bevarad, bestående av altare med ett naket kors som altarprydnad, en rundad altarring, en öppen bänkinredning, predikstol, läktare och ev nummertavlor.

Oljemålningarna på var sin sida av fönstren är målade av den Småländske konstnären Ragnar Persson från Angelstad, som finns representerad på åtskilliga museer, bland annat Jönköpings läns museum och Göteborgs Konstmuseum.
Målningen till väster visar jungfru Maria och Jesusbarnet - och målningen till höger Uppståndelsen.

Orgeln tillkom 1884 och tillverkades av orgelbyggare C Elfström i Ljungby. Den har senare renoverats flera gånger.

Den Kristusfigur som finns ovanför dörren till sakristian skänktes till kyrkan på 1960-talet till minne av Nils Järvhammar, som var den siste komministern bosatt i Blåvik.

Blåviks sjöomflutna kyrkogård har flera konstnärligt utsmyckade gravstenar med de begravdas ansikte i relief.
Bland annat denna över förste stadsingenjören Erik Bülow-Hübe som var en av Malmös främsta stadsplanerare genom tiderna. Han vilar här tillsammans med bland annat sin hustru Runa Bülow-Hübe, som var verksam i Malmö, men som föddes på intilliggande Romanö i Sommen.

Här vilar också professorn Knut Ekvall och hustrun Theresia som under många år bodde på Romanö.

Blåvik har även en annorlunda minneslund, som är centrerad kring ett så kallat Sommaskepp. Skeppet som är i halva storleken av ett riktigt skepp har precis kasta ut från kyrkväggen på väg mot främmande mål.

Blåviks kyrka är med sitt vackra läge en populär vigselkyrka.
Stacks Image 262070