Stacks Image 261985

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Mjölby kommun
Viby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista
Viby kyrka

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Folkungabygdens pastorat.

Källor:
Pdf: ”
Viby kyrka - Kulturhistorisk inventering”. Anita Löfgren Ek Östergötlands länsmuseum 2005.
Pdf: ”Viby kyrkogård - Kulturhistorisk kyrkogårdsinventering”. Anita Löfgren Ek Östergötlands länsmuseum 2002.
Webb: Folkungabygdens pastorat.

Gps: 58.3682,15.3114

Stacks Image 261973