kyrkor i Linköpings stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Mjölby kommun

kyrkor
Linköpings stift

lista

Viby kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källa:
Pdf: ”Viby kyrka - Kulturhistorisk inventering”. Anita Löfgren Ek Östergötlands länsmuseum 2005.
Pdf: ”Viby kyrkogård - Kulturhistorisk kyrkogårdsinventering”. Anita Löfgren Ek Östergötlands länsmuseum 2002.
Webb: Folkungabygdens pastorat.

Gps: 58.3682,15.3114

Stacks Image 261973