Stacks Image 262252

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Vadstena kommun
Rogslösa kyrka

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista
Rogslösa kyrka

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Vadstena & Dals församlingar.

Källor:
Pdf: ”Rogslösa kyrka. Kulturhistorisk inventering”. Linköpings stift Anna Lindqvist 2005.
Pdf: ”Rogslösa kyrkogård. Kulturhistorisk kyrkogårdsinventering”. Linköpings stift Anita Löfgren Ek 2002.

Gps: 58.3828,14.7433

Stacks Image 262227