Stacks Image 262183

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Eksjö kommun
Höreda kyrka

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista
Höreda kyrka

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Södra Vedbo pastorat.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Höreda-Hults församlingsområde.
Bok: ”Medeltidens kyrkor i Vedbo, Vista, Tveta och Jönköpings medeltida stad”. Stig Lundh 2015. ISBN 978-91-7527-100-2
Pdf: ”Höreda kyrka - Kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Jönköpings läns museum Jonas Haas 2006.
Häfte: ”Höreda kyrka 1996.”
Bok: ”Våra kyrkor och griftegårdar i ord och bild”. 1924.