Stacks Image 262108

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Eksjö kommun
Ingatorps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista
Ingatorps kyrka

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Södra Vedbo pastorat.

Källor:
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 2” . Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-1-1
Pdf: ”Ingatorps kyrka - antikvarisk rapport”. Robin Gullbrandsson 2012. Jönköpings Läns Museum.
Pdf: ”Ingatorps kyrkogård. Byggnadsvårdsrapport”. Jönköpings Läns Museum 2017. Anders Franzén.

Gps: 57.6383,15.4082

Stacks Image 262098