Stacks Image 262068

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Eksjö kommun
Edshults kyrka

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista
Edshults kyrka

Filad och producerad av Smedberg Produktion AB för Södra Vedbo pastorat.

Källor:
Webb: Höreda-Hults församlingsområde.
Bok: ”Kyrkor i Jönköpings län. Del 2” . Ulf Vibeke 1986. ISBN 91-970744-1-1
Bok: ”Medeltidens kyrkor i Vedbo, Vista, Tveta och Jönköpings medeltida stad”. Stig Lundh 2015. ISBN 978-91-7527-100-2
Pdf: ”Edshults kyrka. Kulturhistorisk karakterisering och bedömning”. Jönköpings Läns Museum Mattias Sörensen 2007.
Folder: ”Edshults kyrka”.

Gps: 58.2517,15.0461

Stacks Image 262059