Stacks Image 262166

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Vadstena kommun
Ljusets kapell Vadstena

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista
Ljusets kapell Vadstena

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Vadstena & Dals församlingar.

Källor:
Pdf: ”Vadstena gravkapell. Kulturhistorisk karaktärisering”. Östergötlands länsmuseum Anita Löfgren Ek 2010.
Pdf: ”Kyrkporten”. Vadstena och Dals församlingsblad Nr 1/2010.

Stacks Image 262179