Stacks Image 262166

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Vadstena kommun
Ljusets kapell Vadstena

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista
Ljusets kapell Vadstena

Det om- och tillbyggda gravkapellet på Nya Kyrkogården i Vadstena återinvigdes 2009 av biskop Martin Lind.

Kyrkogårdens historia tar sin början 1884, då den nya kyrkogården som togs i bruk, avsedd för Vadstena stad och S:t Pers församling.
Eventuellt är kyrkogården ritad av länsträdgårdsmästare Gustaf Lindén, som vid den tiden också var trädgårdskonsulent i Östergötland. Kyrkogården utvidgades sedan 1970.

En ”Ritning till Grafkapell på nya Griftegården i Wadstena” som är signerad Hans Sjunnesson, senare stadsbyggmästare i Vadstena, visar ett åttasidigt kapell i nygotik, med stora likheter med dagens ursprungliga kapell och innehöll enbart ett stort rum.

Gravkapellet byggdes ut på 1950-talet med en lägre del i söder, efter ritningar av Johannes Dahl Arkitektfirma i Tranås, och inrymde förutom ett litet kor, även förberedelserum och ett kylt bisättningsrum.

Orgeln kom på plats 1967.

2009 genomfördes en större tillbyggnad av gravkapellet efter ritningar av Vadstenaarkitekterna KG Lindqvist och Per Rydberg. Man lät riva delar av tillbyggnaden från 1950-talet, men man behöll koret. Tillbyggnaderna utformades så att stora glasytor släpper in ljus och ger kontakt med träd och himmel.

Vadstenakonstnären Berit Johansson har smyckat kapellet med en glasskulptur i form av en vit duva, som ersätter den traditionella altarutsmyckningen.

I rummen för anhöriga finns en vävd tavla kallad ”Grönska” skapad av Catharina Gunnarsson.

Kapellet kan användas för begravningar enligt ritualer för olika trosinriktningar liksom för borgerliga begravningar. Genom avtalet med staten är Svenska kyrkan huvudman för begravningsväsendet och ska enligt samma avtal tillhandahålla ”neutrala” lokaler för begravningar.

På kapellets södra sida fins en klockstapel. Klockan är gjuten 2009 av Bergholtz Klockgjuteri AB, Sigtuna.
Stacks Image 262179