Stacks Image 261991

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Mjölby kommun
Vallerstads kyrka

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista
Vallerstads kyrka

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Folkungabygdens pastorat.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister
Pdf: ”Vallerstads kyrka”.Anita Löfgren Ek. Linköpings stifts kyrkobeskrivningskommitté. ISBN 978-91-7962-160-0
Pdf: "
Vallerstads kyrka - Kulturhistorisk inventering". Anna Lindqvist Östergötlands Länsmuseum 2005.

Gps: 58.3948,15.0866

Stacks Image 261979