kyrkor i Linköpings stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Mjölby kommun

kyrkor
Linköpings stift

lista

Vallerstads kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister
Pdf: ”Vallerstads kyrka”.Anita Löfgren Ek. Linköpings stifts kyrkobeskrivningskommitté. ISBN 978-91-7962-160-0

Gps: 58.3948,15.0866

Stacks Image 261979