Stacks Image 262055

Berättelser om kyrkor i Linköpings stift
lista / karta Vadstena kommun
Väversunda kyrka

Berättelser om kyrkor
i Linköpings stift

lista
Väversunda kyrka

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Vadstena & Dals församlingar.

Källor:
Pdf:
Väversunda kyrka - Kulturhistorisk inventering. Linköpings stift Anna Lindqvist 2005.
Folder: Väversunda kyrka 2013. ISBN 978-91-7962-158-9

Gps: 58.3466,14.7102

Stacks Image 262065